Sosyal Fobi

Bireyin olaylardan hayatını bozabilecek derecede kaçınmasına sosyal fobi denir. Sosyal fobi ile kişini yaşam kalitesi etkilenir. Rahatsızlık diğer insanlar tarafından olumsuz değerlendirilme ve küçük düşme korkusundan kaynaklanır. Sosyal Fobi olarak da adlandırılan bozukluk, toplumda yaygın olarak görülen bir sorundur.

Gerçekleşmemiş olan olaylar hatta bazen gerçekleşme olasılığı düşük olan olaylar için bile günlerce veya haftalarca bu korkuları yaşayabilirler. Kişiler çoğu zaman bu korkunun gereksiz olduğunu bilir fakat bildiği halde bunu yenmekte zorlanır ve bu durumun üstesinden gelemez.

Menü