Fizik Tedavi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon kas-iskelet , sinir veya kalp damar sistemlerindeki fiziksel ve fonksiyonel bozuklukların tanı ve tedavisini kapsayan bir uzmanlık dalıdır. Tedavide amaç, bazı hastalıklar ve yaralanmalar sonucu meydana gelen sorunların ve hastanın gündelik hayatını zorlaştırmasına sebep olan durumun ortadan kaldırılması, bağımsız hareket potansiyelinin artırılması, var olan ağrı ve yakınmaların giderilmesidir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon için gelen hastaya özel durumu göz önünde bulundurularak en uygun tedavi seçeneği uygulanır. Kalıcı ve hareket kısıtlılığı yaratan sorunalarına bağlı olarak gelişen fonksiyon kapasitesinin belirlenmesi ve giderilmesi için en uygun tedaviler uygulanır.

Menü