Çocuklarda ve Ergenlerde Davranış Bozukluğu

Davranım bozukluğu kişinin çevresindeki insanlara ve diğer canlılara düşmanca tutumunu, başka insanların sahip oldukları eşyalara saldırgan ve zarar verici davranışını, toplumsal değerlere ve kanunla belirlenmiş kurallara sürekli ve tekrarlı şekilde karşı gelişini kapsayan bir ruhsal bozukluktur.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve karşıt olma bozukluğu en çok görülen bozukluklardır.  Başlıca görülen akran grupları gibi sosyokültürel etmenler rol almakta, ergenin hem kendi kişisel zemininde hem de çevresinde
yer alan unsurlar bozukluğun gelişimini kolaylaştırmaktadır.

Menü