Beyza Yenigün Arpacı

Beyza Yenigün Arpacı
Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ünde lisans eğitimi Onur Belgesi ile tamamladı. Lisans eğitimi sürecinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde tam zamanlı stajyer psikolog olarak görev aldı. Ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzun dönem tam zamanlı stajyer olarak görev aldı. Lisans eğitimi sürecinde birçok kongre ve seminerlere katıldı. Türk Psikologlar Derneğinde Weschler Çocuklar için zeka ölçeği (WÇZÖ-4) eğitimini tamamladı. Çocuk değerlendirme testleri eğitimini de tamamladı. Ardında Kasım 2017’den Haziran 2019’a kadar Kocaeli Tıp Merkezinde Psikolog olarak görev aldı. Ardından Cihan Hastanesine başladı.

Menü