Bireysel Terapi

Hayatmızda genel olarak karşılaşabileceğimiz bir takım olumsuz ruh halleri ve sorunlar yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyebilir. Depresyon, uykusuzluk ve kaygı gibi bir çok sorunları bireysel terapi ile çözebilirsiniz.

Bireysel psikoterapiyi kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuğa benzetebiliriz. Psikoterapi bir yeniden keşif ve büyüme sürecidir. Hayata ve problemlerine farklı pencerelerden bakabilme becerisini kazanan kişi iç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirerek doyuma ve rahatlığa ulaşabilir.

Menü